Үйлдвэрлэлийн үйл явц

原材料
拉丝
冷镦
光球

түүхий эд

утас зураг

Хүйтэн гарчиг

фотосфер

热处理
硬磨
分选
初研 精研

дулааны эмчилгээ

Хатуу нунтаглах

Эрэмбэлэх

Эхний судалгаа ба эрчимтэй судалгаа

清洗
光电
终检
包装

цэвэр

гэрэл цахилгаан

Эцсийн хяналт

сав баглаа боодол