Туршилтын тоног төхөөрөмж

40X显微镜
100X 显微镜
TESA 电子测量仪器
金相组织测仪

40х микроскоп

100х микроскоп

TESA электрон хэмжих хэрэгсэл

Металлографийн бүтцийг шалгагч төхөөрөмж

0.1um三针仪
0.2um三针仪
压碎试验机
盐雾试验设备

0.1 Ум гурван зүү хэрэгсэл

0.2um гурван зүү хэрэгсэл

Бутлах машин

Давс цацах туршилтын төхөөрөмж

硬度计
圆度仪
振动仪

Хатуулаг шалгагч

Бөөрөнхий хэмжигч

Виброметр